Indbydelse til folkefest 2020

NB: Selve festen er aflyst pga. COVID-19!

Kære Grundejere
Du / i indbydes hermed til Folkefest 2020
Dato: 15. & 16. Maj 2020.

Fredag den 15. Maj
Skal der kun flises og skal du have noget fliset, eller gerne vil hjælpe til, bedes du tilmelde dig senest 1. Maj.
– Vil du gerne af med fliset, skal du tilmelde dig til Birger Chang på tlf.: 40211713.
– Hvis du gerne vil beholde fliset, skal du tilmelde dig til Henning Knudsen, tlf.: 21685150 eller mail henningknudsen@skylinemail.dk

Mødetid fredag er kl. 09.00 – mødested aftales nærmere ved tilmelding
Der er drikkevarer på arbejdsstedet, samt samlet frokost kl. 12.00

Lørdag den 16. Maj
Vi mødes kl. 09.00 på Blåmejsevej 6. Medbring kaffe/ the. Der vil være arbejdsfordeling først på dagen. Folkefesten er pleje af vores dejlige område. Nogle af de opgaver vi skal have løst er: Buske og træer beskæres, rensning af strand samt generelt oprydning. I forhold til hvad der førhen skulle gøres, er det blevet evalueret, sådan at der er tid til fest og snak med hinanden – Nyd denne tid og styrk sammenholdet. Der vil være frokost kl. 13.00.
Tilmelding til lørdag skal ske til Vera Schmidt tlf. 40862417 senest 1. Maj.

Lørdag aften tænder vi op i grillen og håber på at en masse har lyst til at medbringe deres aftensmad og spise i fællesskab.
Tilmelding til Morten bjerregaard.thyholm@gmail.com – tilmelding kan også ske på dagen.

Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Henning, Kirsten Preben, Morten, Jacob og Vera.