Indbydelse til folkefest 2020

Kære Grundejere
Du / i indbydes hermed til Folkefest 2020
Dato: 15. & 16. Maj 2020.

Fredag den 15. Maj
Skal der kun flises og skal du have noget fliset, eller gerne vil hjælpe til, bedes du tilmelde dig senest 1. Maj.
– Vil du gerne af med fliset, skal du tilmelde dig til Birger Chang på tlf.: 40211713.
– Hvis du gerne vil beholde fliset, skal du tilmelde dig til Henning Knudsen, tlf.: 21685150 eller mail henningknudsen@skylinemail.dk

Mødetid fredag er kl. 09.00 – mødested aftales nærmere ved tilmelding
Der er drikkevarer på arbejdsstedet, samt samlet frokost kl. 12.00

Lørdag den 16. Maj
Vi mødes kl. 09.00 på Blåmejsevej 6. Medbring kaffe/ the. Der vil være arbejdsfordeling først på dagen. Folkefesten er pleje af vores dejlige område. Nogle af de opgaver vi skal have løst er: Buske og træer beskæres, rensning af strand samt generelt oprydning. I forhold til hvad der førhen skulle gøres, er det blevet evalueret, sådan at der er tid til fest og snak med hinanden – Nyd denne tid og styrk sammenholdet. Der vil være frokost kl. 13.00.
Tilmelding til lørdag skal ske til Vera Schmidt tlf. 40862417 senest 1. Maj.

Lørdag aften tænder vi op i grillen og håber på at en masse har lyst til at medbringe deres aftensmad og spise i fællesskab.
Tilmelding til Morten bjerregaard.thyholm@gmail.com – tilmelding kan også ske på dagen.

Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Henning, Kirsten Preben, Morten, Jacob og Vera.

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Du/i indkaldes til generalforsamling i Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid: Mandag den 1. juni (2. pinsedag) 2020, kl. 10.00
Sted: Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere
 2. Kystbeskyttelse (Per Bjørnholdt): Beretning fra digeudvalget
 3. Beretning ved formanden (Vera Schmidt)
 4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren (Kirsten Fomsgaard Larsen)
 5. Indkommende forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
  Kirsten Fomsgaard Larsen
  Vera Schmidt.
  Jacob Olesen (ønsker ikke genvalg)
  Valg af revisorer.
 7. Næste års budget 2021
 8. Næste års kontingent 2021
 9. Eventuelt
 10. Afslutning

Grundejerforeningen er vært med kaffe, te og et rundstykke.
Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Med venlig hilsen
Henning, Kirsten, Jacob, Preben, Morten og Vera

PS Jf. ”Indkomne forslag”:
Forslag skal være formanden i hænde senest den 15. marts 2020.

Se den skriftlige beretning for 2019 (pdf)