Web-arkiv

Her finder du nogle af nyhedshistorierne fra den gamle hjemmeside dvs. fra før juni 2017 – billederne er dog ikke medtaget:


Ny natursti på Hjejlevej ryddet

Nogle ildsjæle har ryddet den gamle vej – Hjejlevej øst – for buske og træer, sådan at man færdes på strækning som på en alm. natursti og slå et slag til nord og komme ud til vejen i Sindrup Vejle. Her kan der dog være lidt sumpet. I gamle dage kunne man køre igennem ud til hovedvejen ad Hjejlevej øst, men det er ikke muligt længere. Lodsejerne har dog givet tilladelse til, at vi laver en natursti gennem området. Og stor tak for det – samt en stor tak til ildsjælene.

May 6, 2017


Kommuner vil have stormflodssikring nu

Fra DR.dk – Midt og Vestjylland 6-4-2017:

Udgifterne til kystsikring vokser ved Limfjorden. Derfor skal der laves en fælles løsning ved Thyborøn Kanal.

Sådan lyder det nu fra både kommuner og private lodsejere ved fjorden.

– Hver stormflod koster os omkring 50.000 kroner til sandfodring, siger Søren Daniel Kristensen, som er formand for det lille lokale kystbeskyttelseslag Hostrup Strand i Salling.

– Udgifterne er stigende, fordi vi er nødt til at hente jord og sand på stadigt større afstande. Derfor ser vi gerne en fælles løsning med en indsnævring af kanalen ude ved Thyborøn, som kan begrænse vandstanden og sliddet på kysten.

– Det vil spare os og mange andre for store udgifter, siger han.

Også de syv kommuner omkring den vestlige Limfjord ønsker en løsning ved Thyborøn Kanal.

En rapport fra 2012 fra Kystdirektoratet anbefaler en løsning, hvor man forlænger høfter ud i kanalen og dermed begrænser, hvor meget vand der løber ind i fjorden. En projekt, som vil koste i nærheden af 300 millioner kroner i anlægsudgifter.

Hidtil har skiftende miljøministre udskudt projektet med henvisning til, at det skal indgå i en samlet plan for kystsikring i hele landet.​

Apr 9, 2017


Ny mast til mobiltelefoni

TDC har rejst en ny mast til mobiltelefoni nord for Thybjerg før jul. Det er ved siden af den gamle gård ved Sindrup Vejle, man har fundet plads til den nye mast. Så mobildækningen fra TDC skulle nu været sikret fremover.

I 2017 skal de store højspændingsmaster til 150 kV fjernes og da TDC hidtil har brugt en af disse højspændingsmaster på den østlige ende af Thybjerg-bakkedraget til mobilantennerne, var det nødvendigt at finde en plads til en helt ny telemast. Vi har været lidt spændte på, om de ville nå at få rejst en ny mast i tide.

På billedet øverst ses den nye mast fra Træløbervej (dvs. nord for Nattergalevej). Der er trukket strøm samt sat antenneudstyr op ved den nye mast, men i skrivende stund, er det vist den gamle mast, som står for mobilsignalet fortsat. Det ser desværre ud til, at bakkestrøget ved Thybjerg kan “skygge” lidt for signalet fra den nye mast – især for de sommerhuse, som er meget tæt på bakkestrøgets sydlige side. Det bliver spændende at se, hvad det betyder i praksis.

Jan 20, 2017


Stormen Urd – Dagen derpå

Stormen Urd den 26-12-2016 har som nævnt sat sit præg på stranden. Diget holdt dog stand uden hjælp fra entreprenøren, men der er skader, som skal udbedres inden den næste storm. Og så er der ellers ommøbleret godt og grundigt på stranden. Diget er nu blottet over en længere strækning, desværre. Her kan du se et par fotos:

 

Dec 27, 2016


Diget er klar til vinterstormene

Vores entreprenør haft travlt i dette efterår 2016 med de store maskiner. Et større vedligeholdelsesarbejde vedr. høfder samt på selve diget er udført med fokus på strækningen ud for Spætmejsevej.

Vi var heldige med at have en lang rolig vejrperiode med lav vandstand, som gav entreprenøren noget nær optimale arbejdsforhold. Fx er mange høfder er rettet op med nye sten og dækket til igen med ral. Desuden er der lagt ekstra muld på dele af digekronen. Det giver dog nogle gener her i starten: Det er meget blødt og muldret at gå på, da der ikke er græs på endnu. Græsset kommer først igen til foråret. Vi håber på din tålmodighed og omsorg: Vis hensyn, skån diget og prøv gå ved siden af!

Nu håber vi på en stille vinter uden store og voldsomme storme. Vi trænger til det – også af økonomiske årsager. Entreprenøren arbejder ikke gratis. Du se nogle fotos fra arbejdet her:

 

Dec 24, 2016


Nyt i digesagen

Thisted Kommune har indstillet §1A-digesagen efter vores ønske som besluttet på den ordinære generalforsamlig 16-5. Se også referatet fra mødet i Kommunens Klima-, Miljø- og Teknikudvalg den 10-10-2016. Forinden har bestyrelsen og digeudvalget haft en dialog med kommunen omkring sagen. Kommunens folk ser ikke nogen grund til at gå i rette med Kystdirektoratet i vores sag, hvorfor vi ikke har set anden udvej end at droppe §1A-digesagen helt.

Et stort flertal blandt grundejerne i vores foreningen sagde jo nej til at flytte diget 20 meter ind i landet, som det pludselig blev krævet ultimativt fra Kystdirektoratets side af.

Arbejde med vedligeholdelse sat i gang
Den 8. oktober er dige og høfder gennemgået sammen med vores entreprenør, firmaet J. & K. Kappel, med henblik på en prioritering af vedligeholdesopgaverne inden vinterstormene for alvor sætter ind. Bestyrelsen har på et møde den 15. oktober besluttet at sætte gang i et større vedligeholdelsesarbejde vedr. høfder og dige på strækningen ud for Spætmejsevej, som er den mest udsatte strækning pt. Desuden skal der ralfodres.

Bestyrelsen har desuden besluttet at tage vedligholdelsesopgaverne i nogle etaper sådan at udgiften fordeles over flere år.

Oct 17, 2016


Badevandskvaliteten er i top på Draget

I sommermånederne laver Thisted Kommune badevandsanalyser af vores badevand. Analyserne skal sikre, at vandet er fri for E. coli og enterokokker bakterier, så vandet er sikkert for de badende at opholde sig i.

I 2015 og 2016 er der målt 9 gange hvert år og badevandet er fint på Draget.

Kommunen skriver: Badevandets kvalitet kategoriseres i fire klasser (udmærket, god, tilfredsstillende og ringe) med udmærket som det bedste. Badevandet ved Helligsø Drag er klassificeret som udmærket, hvilket er den bedste badevandskvalitet et badested kan have. Klassificeringen er fortaget på baggrund af data fra de sidste 4 års badevandsanalyser.

Kilde: Thisted.dk Se også planchen på Solsortevej ved stien ned til diget.

Aug 14, 2016


Kaos i affaldet

Der er tale om poser med dagrenovation samt større ting som fx madrasser, som absolut ikke må smides her. En ræv eller et andet dyr har allerede lært at bide hul i poserne sådan at affaldet spredes over et større areal. Det er ikke særligt at se på sådan en “losseplads”. Kommunens folk har heldigvis været hurtige til at fjerne affaldet, når ansvarsfulde grundejere har ringet om det. Hvis du ser nogen læsse affald af, må du meget gerne orientere dem om, at det ikke er tilladt. Vi risikerer at kommunen nedlægger genbrugsstationen for flasker, dåser og aviser, hvis der fortsat smides affald ved stationen.

Giv dine gæster klar besked

Hvis du låner eller lejer dit sommerhus ud, bør du informere dine gæster om, hvordan de kommer af med ekstra affald. Se også kommunens information: Kom af med ekstra affald.

Som nævnt har ræve eller andre dyr lært at bide hul i affaldssækkene for at få adgang til madrester, så det er vigtigt at få lukket affaldsstativet helt. Hvis der er en større åbning kan ræven let får fat i sækken og sprede indholdet. Det har vi set en del eksempler på i de senste måneder. Øv. Normalt får vi hentet affald om mandagen, så det kan være en god ide at vente med at sætte ekstra sække ud til mandag morgen.

Jul 24, 2016


Stor opbakning til folkefesten

Der blev fliset, klippet, savet, samlet affald, klippet hyben m.m. så det var en en sand fryd. Alle gik til opgaverne med krum hals og vores del af Draget fik et gevaldigt løft, som om en kongelig havde meldt sin ankomst. Vi er meget taknemmelige i bestyrelsen. Tænk at havde sådan nogle medlemmer, som bare tager fat, men som også kan finde ud af at snakke og hygge i de korte pauser. En dejlig måde at møde sine naboer på.

Her ses formand Vera under morgenmaden igang med at uddele de forskelige opgaver. Hele to flismaskiner kørte rundt i området allerede torsdag – og godt det samme: Begge maskiner havde nemlig nedbrud, men alligevel lykkedes det at komme igennem alle dyngerne inden lørdag middag.

Her på Hjejlevej blev arbejdet intensivt fredag og den gamle østlige del er nu ryddet for vores del. Den var ved at gro helt efter og da vi nu har overtaget arealet, hvor vejen ligger, som fællesareal, var det oplagt at gøre vejen farbar igen. Der er i øvrigt en dejlig gåtur med gode muligheder for at se vildt.

 

Lørdagen sluttede med en bid brød til frokost og en masse hygge i det fine forårsvejr. Du kan se flere billeder fra Folkefesten 2016 under fotos.

Jun 2, 2016


Internet – Fibernet på vej til Draget?

Thy-Mors Energi er nu også begyndt lægge fiberkabler ud i visse sommerhusområder. Du er automatisk medejer af fibernettet i området, hvis du er elkunde hos Thy-Mors Energi. Derfor får du også gratis fibertilslutning, hvis du bor i et af de områder, hvor Thy-Mors Energi er i gang med at rulle fiber ud. Thy-Mors Energi har valgt Altibox som indholdsleverandør.

Sammen vores naboforening Helligsø Drag GF, vil vi gerne have et indtryk af forhåndsinteressen for at få fibernet til Draget, sådan at vi forhåbentlig kan få Thy-Mors Energi til at rykke Draget frem i køen.

Send en mail til ydbydrag@ydbydrag.dk , hvis du er / måske er interesseret i at få fibernet til dit sommerhus. Det er helt og aldeles uforpligtigende! Du kan også ringe til Jørgen på tlf.: 30252164.

Note: I 2017 er det planen, at de store højspændingsmaster fjernes. TDC har p.t. mobilantenner i en af disse master og det er vores bekymring, at de ikke får rejst en ny mobilmast i tide. Det kan give  en dårligere mobil-bredbåndsforbindelse på TDCs net.
_____

Info fra Altibox: Hvilke fordele får du med fiberbredbånd?

  • En lynhurtig forbindelse
    Med fiberbredbånd er du garanteret en hurtig og stabil forbindelse på regnvejrsdage i sommerhuset. Hele familien kan streame film på Netflix, være på Facebook eller spille onlinespil på samme tid, uden at det forringer forbindelsen.
  • Tv i skarp billedkvalitet
    Hos Altibox får du tv-signalet gennem fibernettet. Billedkvaliteten bliver derfor ikke påvirket af vejrforhold og andre forstyrrelser, men vil altid være stabilt og knivskarpt. Der følger altid en tv-boks med, så du kan se masser af HD-kanaler. Du får samtidig adgang til et stort udvalg af danske og udenlandske kanaler. Der er ingen boksleje.
  • Fastnettelefoni til lave samtaletakster
    Med fastnettelefoni får du en linje, som altid fungerer. Telefoni via fiber giver bedre talekvalitet uden støj, og hvis du vælger en hastighed over 15/15 Mbit, er dit abonnement gratis.

Se mere på Altibox.dk

May 10, 2016


Fire store havmøller på vej til Nissum Bredning

Nissum Bredning Vindmøllelaug er vinder af Energistyrelsens udbud i den særlige forsøgsordning for ny havvindteknologi.

Med opførelsen af testmøllerne i Nissum Bredning er Danmark blandt de få lande i verden, der kan tilbyde førsteklasses faciliteter til at teste alle faser i udviklingen af fremtidens havvindmøller. Det er afgørende for vores eksport af vindmøller og bidrager til at fremme den globale grønne omstilling og samtidig opfylde Danmarks målsætning om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Prisen bliver samlet omkring 500 millioner kroner, og alt i alt skal vindmøllerne producere 28 megawatt effekt svarende til strøm til 28.000 husstande på årsbasis.

Mølletypen er i øjeblikket til test på Østerild teststation (se foto), men er endnu ikke blevet testet offshore.

Planen er at rejse fire møller på hver 7 Megawatt i 2017. De vil få en rotor med en diameter på 154 meter, så derfor bliver der brug for et højt tårn.

»Jeg har ikke den nøjagtige højde på nuværende tidspunkt, men vi har mulighed for at gå op til 200 meters højde,« siger Jens Jørgen Birch fra Nissum Bredning Vindmøllelaug.

Møllerne rejses i et tæt samarbejde med Siemens Wind Power, der får mulighed for at teste blandt andet nye fundamentløsninger, kabelføring og transformer. Det er ny teknologi der i givet fald kan anvendes på kommende havvindmøller på Nordsøen, hvis der på et senere tidspunkt kommer møller.

De fire møller i Nissum Bredning skal ikke stå på linje, men kommer til at stå to og to. De skal stå på hver sit fundament, så dermed er projektmagerne også gået bort fra en tidligere løsning, hvor der var planer om at bygge dæmninger.

Kilder: energy-supply.dk og Folkebladet Lemvig m.fl.

Apr 6, 2016


 

Forlængelse af sti påbegyndt

Arbejdet med forlængelse af stien langs Helligsøvej er nu i gang. Første etape i øst er næsten færdig. Der mangler lidt sikring af skråningerne m.m. Vi har nu sti fra Solsortevej i øst og hen til Sortmejsevej / Hjejlevej i vest. Fodgængere, børn og børnebørn kan derfor færdes sikkert på denne strækning. Brug stien – jo mere, jo bedre. Vi retter desuden en stor tak til Thisted Kommune for samarbejdet omkring stien. Kommunen lægger grund til, mens grundejerforeningen betaler for anlægget af stien.

Vi håber, at den sidste del mod vest – hen til Topmejsevej og Blåmejsevej kan blive færdig inden sommerferien begynder i 2016.

November 2015

 


Højspændingen på vej i jorden

Indkørslen til Draget fra hovedvejen ligner ikke sig selv her i efteråret 2015. En større “byggeplads” med maskiner, mudderbassiner og andet udstyr er opstået. Det er et arbedsområde til brug for at lave tre såkaldte underboringer til højspændingskabler – en til hver faseleder på 150.000 Volt (150 kilovolt).

For at skåne naturen på Draget mest muligt laves kabelægningen hen over Draget som flere lange underboringer. Teknikerne borer populært sagt tre store elektrikkerrør af plast gennem jorden. I gennem disse rør trækker de så de store elkabler senere uden at skulle grave. I 2014 lavede firmaet Cowi en del geotekniske boringer på Draget for at undersøge, om det var muligt at lave underboringerne. Det er planen at bore / krydse under hovedvejen nede ved den gamle rasteplads.

Normalt graver man en stor bred grøft, hvor man så lægger de store kabler i sand, men det gør man ikke på Draget (fra Helligsøvej og ned til Lyngs Drag). På billedet herunder ses de store plastrør med en diameter på ca. 32 cm, som svejses sammen til et langt rør.

Om projektet med kabellægning

132 og 150 kilovolt ledningsnettet skal være lagt i jorden inden 2030. Energinet.dk kabellægger i første omgang de luftledninger, som er modne til udskiftning, og de ledninger, som er tæt på bymæssig bebyggelse.

På den 47 kilometer lange strækning mellem transformerstationen i Struer og transformerstationen i Bedsted lægges et 150 kilovolt (kV) kabelsystem. Kablerne skal erstatte den eksisterende 150 kV luftledning, som fjernes, når kablerne er sat i drift i 2017.

Der laves desuden en ny helt 150 kilovolt ledning fra Bedsted til Mors og videre til Salling. Du læse meget mere om projektet på Energinet.dk’s hjemmeside. Og du kan se flere billeder fra Draget under fotos.

Nov 8, 2015


Nye blå skelpæle

Som forberedelse til projektet med udbygningen af diget har vi fundet alle skelpælene langs foreningens fællesareal ned mod stranden og ind mod privat grund. Skelpælene er nu market tydeligt med en kraftig træpløk, som er malet blå i toppen for ikke at forveksle dem med dem, som landinspektøren har sat. På sigt er det meningen, at lægge en sten i stedet for træpløkken som markering.

De blå “skelpæle” er tænkt som en hjælp til entreprenøren ved udbygningen af diget, sådan at der ikke er tvivl om, hvor de private grunde begynder. Entreprenøren må normalt ikke køre ind på privat grund uden at have fået tilladelse til det.

Det er ikke altid lige let at finde finde skelpælene, men med hjælp af en metaldektor og arbejdsivrige hjælpere lykkedes det. En stor tak skal lyde her på vegne af bestyrelsen. Og en stor tak de grundejere, som havde market skellet på forhånd.

På fotoet ses en ny blå pæl samt en original skelpæl i beton sammen med grundejerens tydelige markering. Det pynter ikke men er desværre nødvendigt p.t.

Oct 13, 2015


Flere skelpæle langs Helligsøvej

Nogle har måske bemærket, at der er kommet en del træpæle med en rød top op langs med Helligsøvej. Det er landinspektøren, som har været på arbejde for Thisted Kommune sidst i juli måned. I forbindelse med markeringen af skellene med henblik på en forlængelse af gangstien langs Helligsøvej blev det klart, at en del skelpæle ikke var til at finde.

Gamle fikspunkter og skelpæle er nu genfundet og der er desuden sat nogle nye skælpæle op – metalrør med en messingplade. Så nu burde der være styr på, hvor kommunens grund er. Det er i øvrigt facinerende, hvor hurtigt en skelpæl kan måles ind med nutidens GPS-teknologi. At der så pludselig er en trekant eller en strimmel grund, som har en anden ejer end man lige skulle tro, er ikke teknologiens skyld.

Om skelpæle:
En skelpæl er en pæl, som markerer et punkt på skellet mellem to ejendomme (matrikelnumre). Pælen skal være anbragt af en beskikket landinspektør, sådan at alle parter må acceptere den afgrænsning, som pælen udtrykker. For at forebygge, at nedslidning, forvitring eller anden form for nedbrydning kan gøre skelpælen ubrugelig, skal den være fremstillet af et holdbart materiale, ofte enten et jernrør med en pånittet messingplade eller en betonpæl. Begge typer pæle bærer ordet “SKEL”. Af indlysende grunde må pælen hverken fjernes, beskadiges eller ændres. Hvis der rejses mistanke om, at pælen mangler eller er flyttet, må den retableres ved, at en landinspektør foretager en fornyet opmåling ud fra ét eller flere af de nationale fixpunkter.
Kilde: Wikipedia

Oct 13, 2015


Forlængelse af stien langs Helligsøvej

Bestyrelsen arbejder på at få forlænget den nuværende gangsti langs Helligsøvej. I øst skal den helst gå helt hen til Solsortevej, og i vest skal stien gå forbi Blåmejsevej, sådan at vi kan gå trygt langs Helligsøvej i hele foreningens område. De nye stistykker kan laves på kommunens jord, dog er det enkelte steder nødvendigt at fylde op og lave en skrænt, som sine steder vil strejfe grundejeres matrikel. Andre grundejere er nødt til at klippe ind og fælde de træer, som står på kommunens jord.

Bestyrelsen er i dialog med grundejere og heldigvis er langt de fleste af grundejerne positive overfor stiforlængelsen. Fredag den 17. april var der møde og besigtigelse af stiforløbet med folk fra Thisted Kommune, de berørte grundejere og bestyrelsen. Forinden havde landinspektøren på vegne af kommunen markeret skellene mellem vejmatriklen og de enkelte grunde. Kommunen er meget positive overfor stiprojektet og lægger gerne jord til, men vi skal selv finde midler til at anlægge stien. I den forløbne uge har kommunen flyttet nogle skilte for give plads til stien.

Stien bliver generelt 1,5 meter bred med ca. 0,5 meters græsrabat mellem asfaltvejen og stien.

Apr 27, 2015