Nyttig viden

Kontakt til grundejerforeningen Ydby Drag:
e-mail: ydbydrag@ydbydrag.dk  Tlf. til formand Finn Rasmussen 52248892.

Se også bestyrelsen.

Se lokalplanen for Draget:
Lokalplan – Thisted Kommune (pdf) 2,3 mb
Herfra fremhæves: Parcellerne må kun hegnes med levende hegn, bestående af de på stedet naturligt forekommende vækster. Anlæg af egentlige prydhaver er ikke tilladt, idet det skal tilstræbes at området fremstår med naturgrunde. (§9.2 og 9.7).

Thisted Kommune generelt: Se Thisted.dk

AFFALD:
Thisted Kommune, affaldssektionen: web: affald
Nærmeste genbrugsplads: Sydthy Genbrugscenter, slyngborgvej 9, 7760 Hurup. Åbent: 8-17, Lør: 10-14. Søn: 10-14. I Ydby er der opsat beholdere til aviser, flasker og dåser. P.t. tømmes dagrenovationen om torsdagen.

EL:
Thy-Mors Energi Elnet A/S, Elsøvej 107, 7900 Nykøbing M. Tlf. 96 70 22 00. e: post@thymors.dk  web: www.thymors.dk

VAND:
Sdr. Ydby Vandværk, Nygårdsvej 2, Ydby. Tlf. 97 95 62 76. e: post@sdrydbyvand.dk  web: www.sdrydbyvand.dk

Vejrudsigt: Byvejr Thyborøn

Link til vores naboforening mod vest: Grundejerforeningen Helligsø Drag: www.dragetsommerhus.dk