Fibernet kommer til Draget

Det skulle nu være ganske vist. Thy-Mors Energi har besluttet at grave fiberkabler ned på Draget, oplyser Morten Bøggild fra Altibox her den 22. juni. Nettet skulle komme i drift i løbet af 4. kvartal. Glæd dig til hurtigt internet med mulighed for TV m.m. Du kan dog sagtens nå at komme med endnu og nyde godt af opstartstilbuddet. Bestil direkte hos Altibox.
Du kan også læse mere her: Fibernet-juni2017-pdf

Husk generalforsamlingen 5. juni kl. 10

Generalforsamling i Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid:            Mandag den 5. juni (2. pinsedag) 2017, kl. 10.00
Sted:         Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kystbeskyttelse (Per) (med deltagelse af gæster): Beretning fra digeudvalget vedrørende status pr. maj 2017, samt planer og forslag til de fortsatte udbedringer i form af enten etapevis eller hel og fuldstændig udbedring i en og samme omgang.
  Bestyrelsen foreslår en ekstra indbetaling til vedligeholdelse inden næste efterår/vinter.
  De første prisoverslag siger p.t. ca. 600.000 kr. svarende til ca. 3.400 kr. pr. medlem.
 4. Beretning ved formanden (Vera)
 5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren (Anna)
 6. Fibernet / internet på Draget (Jørgen)
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
  1. valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
   Henning Knudsen og Ole Rasmussen
  2. valg af suppleant, på valg er: Birger Chang
  3. valg af revisorer, på valg er:
   Hans Andersen og Poul Krog Sørensen
 9. Næste års budget
 10. Næste års kontingent
 11. Eventuelt (valg til stående udvalg?)