Husk den ekstraordinære generalforsamling den 6. august kl. 10

Kære grundejer

Du/i indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid:            Søndag den 6. august 2017, kl. 10.00 (ny dato)
Sted:         Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. a) Økonomi vedrørende kystsikring / digesikring.
    b) Sikkerhed vedrørende økonomi fremadrettet.
  4. Evt.

Foreningen er vært med kaffe, te og et rundstykke.

Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Med venlig hilsen
bestyrelsen
Poul, Henning, Anna, Jørgen, Kirsten og Vera