Bestyrelse

Bestyrelsen i Ydby Drag Grundejerforening.

Formand
Finn Rasmussen.

Næstformand
Jan Fisker.

Kasserer
Tina Jul Christiansen.

Sekretær
Jesper Sloth.

Bestyrelsesmedlem
Birger Chang.

Suppleant
Ole Alstrup.

Liste pr. 06/06-2022.

E-mail til foreningenydbydrag@ydbydrag.dk
Send gerne oplysninger om adresseændringer ny mail-adresse eller telefonnummer til vores mail: ydbydrag@ydbydrag.dk så vi kan få ændringerne opdateret.