Indbydelse til folkefest 2020

NB: Selve festen er aflyst pga. COVID-19!

Kære Grundejere
Du / i indbydes hermed til Folkefest 2020
Dato: 15. & 16. Maj 2020.

Fredag den 15. Maj
Skal der kun flises og skal du have noget fliset, eller gerne vil hjælpe til, bedes du tilmelde dig senest 1. Maj.
– Vil du gerne af med fliset, skal du tilmelde dig til Birger Chang på tlf.: 40211713.
– Hvis du gerne vil beholde fliset, skal du tilmelde dig til Henning Knudsen, tlf.: 21685150 eller mail henningknudsen@skylinemail.dk

Mødetid fredag er kl. 09.00 – mødested aftales nærmere ved tilmelding
Der er drikkevarer på arbejdsstedet, samt samlet frokost kl. 12.00

Lørdag den 16. Maj
Vi mødes kl. 09.00 på Blåmejsevej 6. Medbring kaffe/ the. Der vil være arbejdsfordeling først på dagen. Folkefesten er pleje af vores dejlige område. Nogle af de opgaver vi skal have løst er: Buske og træer beskæres, rensning af strand samt generelt oprydning. I forhold til hvad der førhen skulle gøres, er det blevet evalueret, sådan at der er tid til fest og snak med hinanden – Nyd denne tid og styrk sammenholdet. Der vil være frokost kl. 13.00.
Tilmelding til lørdag skal ske til Vera Schmidt tlf. 40862417 senest 1. Maj.

Lørdag aften tænder vi op i grillen og håber på at en masse har lyst til at medbringe deres aftensmad og spise i fællesskab.
Tilmelding til Morten bjerregaard.thyholm@gmail.com – tilmelding kan også ske på dagen.

Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Henning, Kirsten Preben, Morten, Jacob og Vera.

Indbydelse til folkefest 2019

Kære grundejer/ejere – Du / i indbydes hermed til Folkefest 2019

Det praktiske:

  • Dato & tid: 18. Maj 2019 kl. 09.00 – 17.00
  • Mødested: Blåmejsevej 6 (Hos Henning Knudsen)
  • Medbring: Kaffe, The og kop
  • Bespisning: Ejerforeningen står for mad og drikke

Medbring: Trailer, motorsav, grensakse, buskryddere, river, spader og hvad du ellers mener, der er brug for. Mød med godt humør, den gode vilje og nytænkning! Tag godt imod nye folk. NB: Du skal deltage i arbejdet for at få fliset, og der må ikke være hyben og brombær i det, der lægges til flisning.

Vedr. skel m.m.: Se skelpæle og lokalplanen før du klipper ned til flisning.
Vi opfordrer alle til at følge lokalplanen m.h.t. vejes og stiers bredde.
Og husk også hjørneafskæringerne.

Folkefesten er pleje af vores dejlige område. Nogle af de opgaver vi skal have løst er: Buske og træer beskæres, rensning af strand samt generelt oprydning.

Der bliver stillet en flisemaskine til rådighed i den forbindelse er der lidt praktisk:

  • Du skal deltage i arbejdet for at få fliset
  • Du ved at grene skal vende i samme retning
  • Du ved at brombær og hyben ikke må flises (skal bortskaffes)

Tilmelding
Tilmelding skal ske til Vera Schmidt tlf. 40862417 SU 15. Marts.

Tilmelding til flisning af grene er også den 15. Marts.

Arbejdsfordeling skal ved fremmøde

Vel mødt – sammen løfter vi Draget til en ren livsnydelse!

Med venlig hilsen Henning, Poul, Kirsten Jacob, Charlotte og Vera.

Indbydelse til Folkefesten 2018

Kære grundejere: Du / i indbydes til “Folkefest 2018”

Mødested: Blåmejsevej 7 (hos Vera)
Tid:              Lørdag den 28. april 2018, kl. 09.00

Medbring: kaffe / te. Foreningen er vært med 1 rundstykke
Kl. ca. 13: Frokost – et let traktement

Tilmelding til folkefesten senest den 7. april på 40 86 24 17 (Vera).

til flisning hvor fliset bliver på stedet – senest den 7. april.
til flisning hvor fliset tages med – senest den 7. april.
Ring til Vera: 40 86 24 17 med klar besked om antal deltagere til morgenmad/frokost.

OBS: Da der er mandefald i bestyrelsen er det vigtigt, at du laver en aftale med Vera om at deltage i flisning den 26. og 27. april. Det er nødvendigt at 6 mand har meldt sig hver af disse dage. Ellers kan vi ikke gennemføre flisningen.

Der er brug for aktive mennesker hele vejen igennem. Ring nu inden den 7. april.

Folkefesten er pleje af draget: Indklipning af buske, oprensning af grøft m.m.

Medbring: Trailer, motorsav, grensakse, buskryddere, river, spader og hvad du ellers mener,
der er brug for. Mød med godt humør, den gode vilje og nytænkning! Tag godt imod nye folk.

NB: Du skal deltage i arbejdet for at få fliset, og der må ikke være hyben og brombær
i det, der lægges til flisning.

Vedr. skel m.m.:
Se skelpæle og lokalplanen før du klipper ned til flisning. Vi opfordrer alle til at følge lokalplanen m.h.t. vejes og stiers bredde. Og husk også hjørne-afskæringerne.

Vel mødt – sammen løfter vi Draget til en ren livsnydelse!

Med venlig hilsen
Henning, Kirsten, Jørgen, Poul, Anna og Vera