Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling 8-8-2020

Du/I indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 8. august 2020 kl. 9.30 på Tinghuskroen i Vestervig.

Dagsorden:

  1. Velkomst, herunder orientering om den ekstraordinære generalforsamling.
  2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  3. Beslutning om bestyrelsen skal arbejde for en kapitel 1A sag fremadrettet. D.v.s. en sag, hvor omkostningerne til udbygning og ”lovliggørelse” af kystsikring, samt drift og vedligeholdelse af det samlede kystsikringsanlæg skal dækkes af samtlige grundejere – uanset medlemskab af grundejerforeningen
  4. Hvis punkt 3 bliver vedtaget: Beslutning om, at grundejerforeningen indstiller til kommunen, at udgifterne skal fordeles solidarisk med lige store beløb til alle.
  5. Valg af medlem til bestyrelsen – Lena Kruse Bro har trukket sig pga sygdom i nærmeste vennekreds.

Vi ser frem til et stort fremmøde til glæde og gavn for foreningen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Kirsten, Henning, Preben, Birger og Henriette