Ekstraordinær generalforsamling for Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Mandag d. 6-6-2022 kl 12.00 på Midtpunktet Thy Rughavevej 5 Hvidbjerg 7790 Thyholm.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere – v. Jan Fisker

2. Valg af dirigent og Referent – v. Finn Rasmussen

3. 2en behandling af NORDEAS krav om ændring i foreningens vedtægter

Tilstede var 65 husstande repræsenteret med 89 personer.

Ad 1) Valg af stemmetæller.
Pollete, Rikke og Eva fra Vagtelvej 32 blev valgt som stemmetæller.

Ad 2) Valg af dirigent.
Connie Høegh Larsen blev valgt, og hun konstaterede at der var lovligt indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling i rette tid.

Ad 3) 2nd behandling af NORDEA’s krav om ændring i foreningen’s vedtægter.
Finn: Skal vi ikke bare kaste os direkte ud i afstemning af 2nd behandling af NORDEA’s krav om ændring i foreningen’s vedtægter.

Afstemning foregik ved håndsoprækning, alle 65 husstande stemte for, ingen imod.

Dermed kan vi konstatere at 2nd behandling af NORDEA’s krav om ændring i foreningen’s vedtægter er endegyldigt godkendt.

På vegne af bestyrelsen

Sekretær
Jesper Sloth

Godkendt dagens dato 19/06-2022

Connie’s underskrift er på file hos foreningens sekretær.