Husk generalforsamlingen 5. juni kl. 10

Generalforsamling i Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid:            Mandag den 5. juni (2. pinsedag) 2017, kl. 10.00
Sted:         Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kystbeskyttelse (Per) (med deltagelse af gæster): Beretning fra digeudvalget vedrørende status pr. maj 2017, samt planer og forslag til de fortsatte udbedringer i form af enten etapevis eller hel og fuldstændig udbedring i en og samme omgang.
  Bestyrelsen foreslår en ekstra indbetaling til vedligeholdelse inden næste efterår/vinter.
  De første prisoverslag siger p.t. ca. 600.000 kr. svarende til ca. 3.400 kr. pr. medlem.
 4. Beretning ved formanden (Vera)
 5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren (Anna)
 6. Fibernet / internet på Draget (Jørgen)
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
  1. valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
   Henning Knudsen og Ole Rasmussen
  2. valg af suppleant, på valg er: Birger Chang
  3. valg af revisorer, på valg er:
   Hans Andersen og Poul Krog Sørensen
 9. Næste års budget
 10. Næste års kontingent
 11. Eventuelt (valg til stående udvalg?)

Skriv et svar