Generalforsamling 2021

Kære medlemmer.

Så er det sidste faldet på plads ift. generalforsamling. I har modtaget en e-mail med: Dagsorden, Formandens beretning, årsregnskab og budget for 2021.

dagsorden ses ligeledes herunder:

Dagsorden – Generalforsamling den 20. juni 2021 kl. 10.00 på Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.

 1. Valg af stemmetællere – Henriette Dahl
 2. Valg af dirigent og referent – Henriette Dahl
 3. Aflæggelse af beretning for den forløbne periode
  a. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning – Henriette Dahl
  b. Orientering om bestyrelsens beslutningsproces i forbindelse med kystsikringen – Allan Pedersen
 4. Regnskabsaflæggelse – Henriette Dahl
 5. Indkomne forslag
  a. Forslag fra Vera – nedsættelse af brandfare og flisudvalg – Henriette Dahl
  b. Indbetaling til kystsikringen – bestyrelsens finansieringsforslag – indbetaling af kr. 8.000,00 i fbm. etape 1 og 2 – Henriette Dahl
 6. Tillidsafstemning vedr. de siddende bestyrelsesmedlemmer som ikke er på valg, Henriette Dahl og Allan Pedersen. Der ønskes generalforsamlingens tilkendegivelse af, hvorvidt der stadig er tillid til deres bestyrelsesarbejde valgperioden ud. – Allan Pedersen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Henriette Dahl
 8. Valg af suppleant – Henriette Dahl
 9. Valg af revisorer – Henriette Dahl
 10. Næste års budget – Henriette Dahl
 11. Næste års kontingent – Henriette Dahl
 12. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer.

Mvh. Bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Kære Grundejere på Ydby Drag. Vi har nu fået endelig bekræftet lokationen for den kommende generalforsamling. Derfor bedes I sætte kryds i kalenderen den 20/6-2021 klokken 10:00. Generalforsamlingen kommer i år til at foregå i Midtpunktet, Rughavevej 5, Hvidbjerg 7790 Thyholm. Der vil som tidligere være kaffe og rundstykke. Dagsorden følger snarest.

Mvh. Bestyrelsen.

Hjertestarter på Vagtelvej 40

Der er fornyligt hængt en hjertestarter op på adressen: Vagtelvej 40. Hjertestarteren er offentlig tilgængelig 24/7-365. Hjertestarteren er hængt op på privat initiativ og har derfor ikke haft økonomisk konsekvens for Ydby Drag Grundejerforening.

Herunder ses billeder af hvor nøjagtigt hjertestarteren hænger:

For yderligere spørgsmål, kontakt sekretær: Allan Pedersen.

Bestyrelsesmøde

Den 08/05-2021 har bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde. På mødet er der arbejdet med med at få planlagt dette års generalforsamling jf. gældende og kommende COVID-19 retningslinjer. Der er nu fundet en dato sidst i juni som der arbejdes hen imod. Så snart der er endelig verificering fra de involverede parter på at det kan lade sig gøre vil datoen selvfølgelig blive meldt ud til medlemmerne.

Dagsorden m.m. vil blive meldt ud jf. vedtægterne og indkomne forslag fra medlemmerne modtages meget gerne.

Bestyrelsen glæder sig til at se alle til generalforsamling.

Hjemmesiden er endelig oppe at køre igen.

Det er med stor glæde at vi nu igen kan tage ejerskab over Ydby Drags hjemmeside. Hjemmesiden har gennem lang tid være låst efter et hackerangreb. Dette er nu bragt til en ende og hjemmesiden vil igen blive løbende opdateret med relevant info for Grundejere samt interesserede.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Husk den ekstraordinære generalforsamling den 6. august kl. 10

Kære grundejer

Du/i indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid:            Søndag den 6. august 2017, kl. 10.00 (ny dato)
Sted:         Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. a) Økonomi vedrørende kystsikring / digesikring.
  b) Sikkerhed vedrørende økonomi fremadrettet.
 4. Evt.

Foreningen er vært med kaffe, te og et rundstykke.

Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Med venlig hilsen
bestyrelsen
Poul, Henning, Anna, Jørgen, Kirsten og Vera

Fibernet kommer til Draget

Det skulle nu være ganske vist. Thy-Mors Energi har besluttet at grave fiberkabler ned på Draget, oplyser Morten Bøggild fra Altibox her den 22. juni. Nettet skulle komme i drift i løbet af 4. kvartal. Glæd dig til hurtigt internet med mulighed for TV m.m. Du kan dog sagtens nå at komme med endnu og nyde godt af opstartstilbuddet. Bestil direkte hos Altibox.
Du kan også læse mere her: Fibernet-juni2017-pdf

Husk generalforsamlingen 5. juni kl. 10

Generalforsamling i Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid:            Mandag den 5. juni (2. pinsedag) 2017, kl. 10.00
Sted:         Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kystbeskyttelse (Per) (med deltagelse af gæster): Beretning fra digeudvalget vedrørende status pr. maj 2017, samt planer og forslag til de fortsatte udbedringer i form af enten etapevis eller hel og fuldstændig udbedring i en og samme omgang.
  Bestyrelsen foreslår en ekstra indbetaling til vedligeholdelse inden næste efterår/vinter.
  De første prisoverslag siger p.t. ca. 600.000 kr. svarende til ca. 3.400 kr. pr. medlem.
 4. Beretning ved formanden (Vera)
 5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren (Anna)
 6. Fibernet / internet på Draget (Jørgen)
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
  1. valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
   Henning Knudsen og Ole Rasmussen
  2. valg af suppleant, på valg er: Birger Chang
  3. valg af revisorer, på valg er:
   Hans Andersen og Poul Krog Sørensen
 9. Næste års budget
 10. Næste års kontingent
 11. Eventuelt (valg til stående udvalg?)