Velbesøgt generalforsamling og ny bestyrelse

Igen i år var der stor deltagelse i foreningens generalforsamling på Thinghuskroen 2. pinsedag. 57 stemmeberettigede blev noteret ved indgangen og der var ca. 85 deltagere i alt som fik kaffe.

Formanden for digeudvalget, Per Bjørnholdt, gav en status på vores kystsikring. Vi har aldrig været sågodt beskyttet mod bredningens vandmasser, som er vi er nu efter vedligeholdelsesarbejdet i efteråret 2017. Der er dog visse arbejder, der afventer en melding fra Kystdirektoratet. Og nord for Helligsøvej er man godt beskyttet af et udbygget dige mod vest.

Året 2017 var også året, hvor stien langs Helligsøvej blev færdig, så nu man kan færdes sikkert – også med børn og hunde. Hunden er selvfølgelig i snor.

Formand Vera takkede for det store fremmøde samt for støtten til foreningen i det forløbne år. Det er af stor betydning for Dragets fremtid. Foreningen kan i øvrigt fejre 50-årsjublilæum i år – den 24. november 2018. Mere om det senere.

Hertil kommer at vi faktisk har del penge på kistebunden igen, så vi nu kan se med fortrøstning på fremtiden. Den nye bestyrelse har konstueret sig med ny kasserer og sekretær.

Du finder referatet fra generalforsamlingen via denne side. Foreningens vedtægter er i øvrigt også blevet opdateret i forbindelse med generalforsamlingen.

Nyhedsbrev november 2017

Draget set fra formandens stol

Nyt om sti, kystsikring, fibernet og jubilæum

Kære grundejer

Et godt år på Draget er, når vi hjælpes ad, taler sammen, prøver på at forstå hinanden, vil hinandens vel, dele sorger og glæder, vil løse opgaver og få økonomien til at hænge sammen. Det positive er at vi kan hjælpes ad med at løse mange praktiske opgaver ved vore årlige folkefest.

Hvorfor og hvordan er ord, der aldrig skal bruges. Læs de udsendte referater og spørg, hvis der er noget, du er tvivl om. Jeg vil altid gerne tale med jer!

Hvorfor lave sti, når vi ingen penge har? Det er svært at forstå, hvis vi ikke taler og læser. Spar på kronen og lad daleren rulle, det er stien langs Helligsøvej, vi taler om. Thisted Kommune spurgte på et tidspunkt, om det ikke var planen at lave sti hele vejen? Svaret var jo, men vi har ingen penge. Kommunen tilbød at finde samt at sætte skælpæle op – en udgift på ca. 170.000 kr., som kommunen afholdte.  Vi valgte så at lave stien, inden skelpælene forsvandt igen! Nu er stien der og vore naboer mod vest ville gerne, at den fortsatte. En af vore grundejere har udtalt, at hun aldrig havde anet, hvor glad hun ville blive for stien. Vi lod ikke dalerne rulle – 170.000 kr. er mange penge. Glæd jer over stien – og lær børn og børnebørn, at det er her, at man kan gå sikkert.

Det er positivt, at langt de fleste har forstået, at der skal mange penge til, når diget skal vedligeholdes. Vi er næsten nået i mål med det planlagte, økonomien rækker, selv om der stadigvæk er gratister. Disse livsnydere har det sikkert godt med, at andre bærer dem på hænder. Vi er mange forskellige mennesker på Draget.

Fagre nye verden er også kommet til Draget. Her i november begynder Thy-Mors Energi at grave fiberkabler ned på Draget. Der er plads til mange flere brugere. Du har fået et nyt tilbud om internet m.m. i postkassen på Draget eller se tilbuddet på hjemmesiden. Vil du leje ud, er det et plus med Fibernet.

Jubilæum: 50 år er lang tid. Den 25. november 1968 afholdtes der stiftende generalforsamling på Ydby Kro. 24 medlemmer var der, mange er kommet til senere. Skal vi holde en jubilæumsfest – måske som julefrokost?
Jeg har spurgt på Thinghuskroen: 25. november 2018 er en søndag og prisen for en gammeldags julefrokost er 150,- kr. Begynd nu at spare op til en hyggelig folkelig jubilæumsfest. Tænk over det!

Tak for året, der snart går på hæld, der er meget, som vi har nået sammen, men også noget, som vi mangler endnu. Husk, at sammen løfter vi Draget til ren livsnydelse! Og husk at du altid kan ringe til mig på tlf. 40862417.

God jul samt med venlig hilsen
Vera.