Bedre mobildækning på Draget

Mobilsignalet er blevet forstærket på Draget. Lige før sommerferien fik Telenor/Telia deres egne antenner op i TDC-masten på Draget, som står nord for Helligsøvej ud for Træløbervej.

Det er Telenor, der står bag forbedringerne af signalet, hvis styrke dermed øges, og som gerne skulle være med til at lukke de såkaldte døde mobilhuller.

Ved at opgradere netværket i Vestervig og Hurup Thy er vi med til at imødekomme det stigende dataforbrug, siger netværksstrateg i Telenor, Jesper Mølbak til Nordjyske.

På Draget betyder det en markant bedre dækning – både lokalt men også for trafikanterne på Oddesundvej.

Det forberede signal vil kunne kan mærkes indenfor en radius af 5-10 km. fra masterne afhængig af det omkringliggende terræn.

Gravearbejdet til Fibernet er afsluttet

Gravearbejde på den østlige del af Solsortevej i februar.

Her i februar måned 2018 blev Thy-Mors Energi færdig med at grave tomrør ned til brug for Fibernet. Der er desuden sat en del nye samleskabe / kabelskabe op i området. Der mangler dog rør til enkelte sommerhuse. Næste trin er, at der blæses fiberkabel i rørerne og der skal sættes fiberbokse og internetrouter op i husene, som er tilmeldt Altibox. Den enkelte ejer får direkte besked om dette.

I betragtning af det våde vejr i november-december, er omfanget af skaderne på veje og rabatter forbavsende få. Men der er selvfølgelig, noget som skal udbedres. Når vejret tillader det, vil man rette skaderne. Har du spørgsmål eller klager vedr. reetableringen, så kontakt venligst tilsynsførende Jakob Brogren, Thy-Mors Energi på telefon 72 19 88 42 eller via mail jbr@thymors.dk
Du kan også ringe til kundeservice på 96 70 22 00.

Nyhedsbrev november 2017

Draget set fra formandens stol

Nyt om sti, kystsikring, fibernet og jubilæum

Kære grundejer

Et godt år på Draget er, når vi hjælpes ad, taler sammen, prøver på at forstå hinanden, vil hinandens vel, dele sorger og glæder, vil løse opgaver og få økonomien til at hænge sammen. Det positive er at vi kan hjælpes ad med at løse mange praktiske opgaver ved vore årlige folkefest.

Hvorfor og hvordan er ord, der aldrig skal bruges. Læs de udsendte referater og spørg, hvis der er noget, du er tvivl om. Jeg vil altid gerne tale med jer!

Hvorfor lave sti, når vi ingen penge har? Det er svært at forstå, hvis vi ikke taler og læser. Spar på kronen og lad daleren rulle, det er stien langs Helligsøvej, vi taler om. Thisted Kommune spurgte på et tidspunkt, om det ikke var planen at lave sti hele vejen? Svaret var jo, men vi har ingen penge. Kommunen tilbød at finde samt at sætte skælpæle op – en udgift på ca. 170.000 kr., som kommunen afholdte.  Vi valgte så at lave stien, inden skelpælene forsvandt igen! Nu er stien der og vore naboer mod vest ville gerne, at den fortsatte. En af vore grundejere har udtalt, at hun aldrig havde anet, hvor glad hun ville blive for stien. Vi lod ikke dalerne rulle – 170.000 kr. er mange penge. Glæd jer over stien – og lær børn og børnebørn, at det er her, at man kan gå sikkert.

Det er positivt, at langt de fleste har forstået, at der skal mange penge til, når diget skal vedligeholdes. Vi er næsten nået i mål med det planlagte, økonomien rækker, selv om der stadigvæk er gratister. Disse livsnydere har det sikkert godt med, at andre bærer dem på hænder. Vi er mange forskellige mennesker på Draget.

Fagre nye verden er også kommet til Draget. Her i november begynder Thy-Mors Energi at grave fiberkabler ned på Draget. Der er plads til mange flere brugere. Du har fået et nyt tilbud om internet m.m. i postkassen på Draget eller se tilbuddet på hjemmesiden. Vil du leje ud, er det et plus med Fibernet.

Jubilæum: 50 år er lang tid. Den 25. november 1968 afholdtes der stiftende generalforsamling på Ydby Kro. 24 medlemmer var der, mange er kommet til senere. Skal vi holde en jubilæumsfest – måske som julefrokost?
Jeg har spurgt på Thinghuskroen: 25. november 2018 er en søndag og prisen for en gammeldags julefrokost er 150,- kr. Begynd nu at spare op til en hyggelig folkelig jubilæumsfest. Tænk over det!

Tak for året, der snart går på hæld, der er meget, som vi har nået sammen, men også noget, som vi mangler endnu. Husk, at sammen løfter vi Draget til ren livsnydelse! Og husk at du altid kan ringe til mig på tlf. 40862417.

God jul samt med venlig hilsen
Vera.

Nyt fibertilbud fra Altibox

ThyMors-Energi begynder nu at grave kabler ned på Draget, men de vil meget gerne have flere kunder med fra starten. Derfor har de lavet et nyt tilbud til sommerhusejerne på Draget om internet m.m.: Tilbud fra Altibox.
“Vi tilbyder nemlig lige nu en stabil og fremtidssikret fiberforbindelse på 10/10 Mbit inkl. fastnetabonnement til kun kr. 199,-/md.”

ThyMors-Energi starter gravearbejdet i den vestlige del af Draget her i november 2017.